Hur kan vi redan i förskolan få med hållbarhet och de globala målen som en del av undervisningen? Kom och låt dig inspireras och få konkreta tips!

Seminarium i Kalmar

Enligt FN:s Agenda 2030 ska den svenska skolan säkerställa att alla barn, elever och studerande senast år 2030 får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Det här seminariet fokuserar på förskolans roll i arbetet.

Program

16.00   Hur skapar vi en förskola där barn inbjuds till delaktighet och inflytande över verksamhetens innehåll och stadens utformning?
Per Dahlbeck berättar om hur delaktighet och inflytande kan skapas utifrån förskolans läroplan och barnkonventionen. Per Dahlbeck är universitetsadjunkt med lång pedagogisk erfarenhet från förskola, grundskola och skolledarskap. I dag arbetar han på Malmö universitet och med utveckling av förskoleverksamheten i Malmö stad.

17.00   Vad kan hållbar framtid vara på en förskola?
Marina Sjögren och Daniel Sävenstedt från förskolan Trollet i Kalmar berättar om hur hållbar utveckling blir inte bara ett temaarbete utan också ett förhållningssätt som genomsyrar hela dagen.

17.30 Agenda 2030 – konkreta tips
Bo Hellström från Den globala skolan guidar i nätdjungeln och visar var du kan hitta bra övningar för förskolan om Agenda 2030 och de globala målen

Anmälan

Anmäl dig direkt till Kalmar kommun! Länk till anmälan

Ytterligare kontaktuppgifter

Sara Gripstrand, Kalmar kommun
sara.gripstrand(at)kalmar.se