Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Karlshamn: Mod och handlingskraft inför framtidens utmaningar

En fortbildningsdag om globala målen och hur skolan kan arbeta för ett hållbart samhälle.

Seminarium i Karlshamn

Agenda 2030 är FN:s nya utvecklingsagenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Utbildning spelar en central roll för att de sjutton globala mål som agendan omfattar ska kunna förverkligas och regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet.

Det fjärde globala målet - "God utbildning för alla" - är indelat i olika delmål. Mål 4.2 säger att alla barn ska ha tillgång till en förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder för grundskolan. Mål 4.7 handlar om att alla barn och ungdomar i skolan ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att genom en hållbar livsstil främja hållbar utveckling över hela världen. Viktiga beståndsdelar i det arbetet är teman som mänskliga rättigheter, jämställdhet, fred och icke-våld, globalt medborgarskap och kulturell mångfald.

Under den här seminariedagen får du veta mer om de globala målen och hur du och din skola kan arbeta med dem och för hållbarhet - lokalt som globalt. Dagen bjuder på föreläsningar om bland annat hur arbetet med Agenda 2030 fortgår, om hur skolan kan jobba med motivation och inlärning, om organiserad rasism och om jämställdhet. Medverkar gör Parul Sharma, Anders Jidesjö, Haris Grabovac, David Flato. 

Mer om program och medverkande hittar du till höger. Varmt välkommen!

Anmälan

Anmäl dig direkt till utbildningsförvaltningen i Karlshamn. Länk till anmälan publiceras inom kort.

Ytterligare kontaktuppgifter

Christer Torstensson
Den globala skolan
christer.torstensson(at)denglobalaskolan.se

Marie Hemming
Utbildningsförvaltningen Karlshamn
marie.hemming(at)karlshamn.se 
0454-813 22 eller 073-357 64 40

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.

Program

Medverkande