Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

En eftermiddag med föreläsning, övningar och diskussion kring hur vi kan arbeta med hållbarhetsfrågor i förskolan.

Seminarium i Kramfors

2015 kom världens länder överens om sjutton globala mål för hållbar utveckling, mål som vi alla ska arbeta för att nå, oavsett var vi bor i världen. De globala målen pekar på utbildning som en nyckelfaktor för en hållbar framtid och här är arbetet i förskolan och skolans tidiga år en viktig grund för förståelse. Ett stärkt stöd för hållbarhetsfrågor finns också i förslaget till ny läroplan för förskolan.

Välkommen till en eftermiddag som vill ge både kunskap, inspiration och konkreta förslag på hur du som jobbar i förskolan kan tänka kring och arbeta med de globala målen och lärande för hållbar utveckling. Vi testar pedagogiskt material och varvar ett teoretiskt innehåll med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Du får också se exempel på hur arbetet kan systematiseras och synliggöras för att inspirera fler.

Program

12.30   Föreläsning om de globala målen och lärande förhållbar utveckling

13.30   Övningar och gruppdiskussioner (inklusive fika)   

15.30   Sammanfattning och återkoppling till de globala målen. Hur kan vi gå vidare i våra egna verksamheter?

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.