Lyssna

Förberedelse för VFU. Intern anmälan.

Förskolläraryrket utgår bland annat från kunskap och kompetens i frågor om barn som världs- och samhällsmedborgare och deras rätt att möta en empatisk, ödmjuk, ansvarsfull och solidarisk vuxen. Under den här förmiddagen bjuder vi på föreläsningar och diskussioner kring Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, som en del av förberedelserna inför kommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I VFU:n ingår att initiera ett mindre arbete med ett beskrivet lärandeinnehåll kopplat till social hållbarhet med fokus på globalisering. På vilket sätt kan förskolan bidra till att varje barns röst, hörs, syns, sätter spår och gör skillnad?

Varmt välkommen!

Medverkande

Per Dahlbeck, Pedagogisk inspiration, Malmö. Martin Flower och Bo Hellström, regionansvariga för Den globala skolan. 

Per Dahlbeck

Martin FlowerBo Hellström 2021  

 

 

 

 

Anmälan

Anmälan sker internt.