Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Kungsbacka: Hur kan vi jobba med svåra frågor i skolan?

Ett seminarium som ger dig som arbetar i skolan perspektiv och pedagogiska verktyg för att hantera frågor om normkritik, religion, kulturmöten, språk och annat som kan uppfattas som kontroversiellt.

Seminarium i Kungsbacka 

På programmet

Normkritisk pedagogik 
Vi visar exempel på hur vi kan möta och bemöta människor i vardagen rättvist och inkluderande utan att fastna i fördomsstyrda bilder. Du får arbeta med olika praktiska och interaktiva metoder och upplevelsebaserat lärande för att synliggöra olika aspekter av den förförståelse vi alla bär med oss, till exempel idéer kring kön, ursprungsland, hudfärg, klass eller funktionalitet.
Lotta Björkman, Södertörns högskola

Introduktion till religion och islam 
En introduktion till religion med särskild tonvikt vid islam i ett aktuellt och historiskt perspektiv. Vi problematiserar typiska uppfattningar om religion och visar på vilken betydelse mer kunskap om islam och religion kan ha i skolans förebyggande arbete mot diskriminering, hatbrott och populism.
Göran Larsson, professor Göteborgs universitet

Att undervisa om kontroversiella frågor 
Olika frågor uppfattas som kontroversiella beroende på var i världen du bor och vilka erfarenheter du har. Det kan handla om allt från politik och religion till kultur och traditioner, och som kan uttryckas i rasism, sexism, diskriminering, extremism och radikalisering. Vi presenterar Europarådets material för att hantera kontroversiella frågor och utveckla undervisningen. 
Bo Hellström, Den globala skolan

I detta klassrum talar vi inte bara svenska
I skolan har vi en tendens att se elevernas flerspråkighet som ett problem snarare än en tillgång. Men kunskaper i språk är egentligen en mycet värdefull kompetens, både för individen och för samhället. Hur kan vi dra nytta av det i undervisningen? Vi ger exempel på hur du kan arbeta språkutvecklande och låta eleverna använda alla sina språk som resurs i lärandet.
Fredrik Harstad, ABF Vuxenutbildning

Världen&vi
Världen&vi är en tidning där vuxna med svenska som andraspråk kommer till tals i debatter, livsberättelser och reportage. Den bjuder på stark och intressant läsning för vem som helst som vill vidga sin bild av Sverige och världen. Eleverna som läser svenska för invandrare (sfi) är delaktiga i processen med att skriva och bestämma innehållet i tidningen och får därmed möjlighet att utveckla sin svenska, berätta om sitt liv och göra sin röst hörd i Sverige.
Patrick Sörquist, ABF Vuxenutbildning och Världen&vi

Ytterligare kontaktuppgifter

Petra Ridderstad
petra.ridderstad(at)regionhalland.se

Bo Hellström
bo.hellstrom(at)denglobalaskolan.se

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.