Anmälan är stängd.

Vad står det i barnkonventionen egentligen? En förmiddag för dig som arbetar inom förskola och skola, både pedagogiskt och med ledningsfrågor.

Seminarium i Luleå

Vi går igenom vilka krav barnkonventionen ställer på arbetet inom förskolan och skolan, rätten till utbildning, rätten till utveckling och samarbetet med familjen ur ett barnrättsperspektiv. Vi berör även barn som far illa och anmälningsplikten. Varmt välkommen!

Föreläser gör Susann Swärd. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i över 20 år, ofta med fokus på barnkonventionen, och för bland andra Rädda Barnen och UNICEF. Idag delar hon sin tid mellan att arbeta som människorätts- och barnrättsstrateg för Region Kronoberg och vara verksamhetschef för Rättighetsfokus.

Susann Swärd har även skrivit handböcker om praktisk implementering av barnkonventionen för förskolan, skolan och socialtjänsten. Hon har även skrivit barnböcker om barnkonventionen anpassade till barnets vardag för barn på förskolan, låg- och mellanstadiet.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.