Anmälan är stängd.

Luleå: Lärande för hållbar utveckling - alla ämnens ansvar

En heldag om lärande för hållbar utveckling där du får lära dig mer om ämnet och om Skolverkets kompetensutvecklande material.

Seminarium i Luleå

 

Program

09.30   Nu börjar vi

09.45   Värderingar som bidrar till hållbara och demokratiska samhällen
Pella Thiel, ekolog och expert i FN- initiativet Harmony with Nature, föreläser om systemskiftande idéer som påverkar hur vi ser på oss själva och världen. Hur gör vi för att nå en hållbar samhällsutveckling och vad innebär det? De globala målen ställer höga krav på nydanande sätt att förstå utveckling där vi inte riskerar att försvaga demokratin eller låta ohållbara lösningar vinna mark. Genom att knyta samman policyfrågor om hållbar utveckling på högsta internationella nivå med lokala hållbarhetsinitiativ vägleder Pella Thiel deltagarna i nya tankar om vad en hållbar framtid kan innebära. 

10.30   Paus med kaffe och frukt

10.45   Workshoppar pass 1

12.00   Lunch

13.00   Hållbar utveckling - Skolverkets nya modul

13.40   Workshoppar pass 2

15.00   Fika med interaktiv övning

15.30   Hur går vi vidare?

16.00   Slut

Mer information

Seminariet ingår i en seminarieturné som UHR/Den globala skolan och Skolverket gör tillsammans med utvalda experter på hållbar utveckling. Mer om seminarier, talare och workshoppar 

Anmälan

Seminariet är fullbokat.