Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Olika perspektiv på möjligheter och utmaningar för yrkesutbildningen.

Hur utrustar vi ungdomar med de kunskaper och färdigheter som krävs för anställning, jämställd arbetsmarknad, entreprenörskap och livslångt lärande - och för att bidra till genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling?

Välkommen till ett tvådagarsseminarium som vill belysa vad som i framtiden kommer att påverka yrkesutbildningen. Var ligger utmaningarna? Vilka är möjligheterna? Dagarna erbjuder olika perspektiv genom föreläsningar, diskussioner, presentationer och erfarenhetsutbyten på både global, nationell och lokal nivå.

Medverkande

Troed Troedsson samhälls- och framtidsanalytiker
Anders Jidesjö forskare vid Linköpings universitet
Janne Kontio forskare vid Stockholms universitet och Karlstads universitet
Wouter de Regt Associate Officer på UNESCO-UNEVOC i Bonn
Claes Magnusson rektor för Malmö Yrkeshögskola
Eva-Lena Jönsson biträdande rektor på Vipans gymnasieskola
Åsa Kildén utredare på Skolinspektionen

Medverkar gör även representanter från Agenda 2030-delegationen, Universitets- och högskolerådet, Lunds universitet, Göteborgs Tekniska College, Helsingborgs sportgymnasium och yrkesprogrammens branschorganisationer.

Seminarietider

18 april 12.30-19.00
19 april 08.30-16.00

Ytterligare kontaktpersoner

Bo Hellström, Den globala skolan
bo.hellstrom@denglobalaskolan.se

Yvonne Brogaard Nelson, Lunds kommun, Utbildningsförvaltningen
yvonne.brogaard-nelson@lund.se