Anmälan är stängd.

En eftermiddag med fokus på den politiska situationen i Mellanöstern och hur man kan använda debatt som ett verktyg för inflytande.

Seminarium i Lund

Välkommen till en föreläsning och workshop med Dany Badran från Lebanese American University i Beirut, Libanon!

Vi lär oss om den politiska situationen i Mellanöstern med fokus på Libanon och om hur ungas rätt att göra sin röst hörd kan tas tillvara. Ett populärt sätt internationellt är att ordna formella debatter. Vi får veta mer om hur detta verktyg kan stärka ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande i det politiska samtalet.

Dany Badran är docent i engelska och kritisk lingvistik, aktiv i International Debate Education Association (IDEA) och domare i internationella debatturneringar. Hans föreläsning och workshop hålls på engelska.

Eftermiddagen inleds av Magdalena Titze, projektledare på kommunkontoret i Lund, som var först i landet med att utse sig till en mänskliga rättigheter-stad 2018. Magdalena Titze ger exempel på hur man i Lund arbetar systematiskt för att lyfta fram mänskliga rättigheter i sitt arbete – och att det går bättre om kommunen inte gör allt själv!

Program

13.00   Magdalena Titze

13.30   Dany Badran

14.30   Fika

14.40   Dany Badran, fortsättning

15.50   Avslutning

Obs!

Du som arbetar på gymnasiet har möjlighet att ta med ett par elever från år 2 eller 3 till seminariet.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.