Anmälan är stängd.

Lund: Lärande för hållbar utveckling - alla ämnens ansvar

En heldag om lärande för hållbar utveckling där du får lära dig mer om ämnet och om Skolverkets kompetensutvecklande material.

Seminarium i Lund

Program

09.30   Nu börjar vi

09.45   Hållbar utveckling - Skolverkets nya modul

10.25   Paus med kaffe och frukt

10.40   Workshoppar pass 1

12.00   Lunch

13.00   Att möta mänsklighetens behov inom planetens gränser – är det möjligt?

Lisen Schultz, forskare i hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre, ger en genomgång av planetens gränser, mänsklighetens växande behov och olika sätt att navigera mot hållbar utveckling. Agenda 2030 presenteras som ett ramverk fastlagt av politiken och exempel från Unescos biosfärområden illustrerar hur arbete med hållbar utveckling kan se ut i praktiken. Lisen Schultz diskuterar även vikten av samverkan, tvärvetenskap och ständigt lärande för att möta de komplexa utmaningar som hållbar utveckling innebär.

13.45   Workshoppar pass 2

15.05   Paus med kaffe och frukt

15.30   Hur går vi vidare?

Mer information

Seminariet ingår i en seminarieturné som UHR/Den globala skolan och Skolverket gör tillsammans med utvalda experter på hållbar utveckling.