Gå till huvudinnehåll

Medverkande

Hans-Åke Scherp är docent i pedagogik vid Karlstads universitet med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap. Han är känd för att ha initierat ett lärande nätverk om problembaserad skolutveckling - PBS-nätverket - som omfattat medarbetarna på 900 skolor som ägnat sig åt att förstå hur man kan bli allt bättre på att skapa berikande lärmiljöer för såväl elever som lärare.

Under seminariet delar Hans-Åke Scherp med sig av erfarenheter från nätverket och sin forskning om hur arbetet med en helhetsidé för organisation av skolan kan se ut. Han leder även en workshop där vi gemensamt får bidra till en skolas helhetsidé utifrån det egna vardagsarbetet. Med utgångspunkt från lärarnas och den övriga personalens sätt att se på vad som är viktigt diskuterar vi skolans värdegrund. 

Medverkande

Christer Mattsson är föreståndare för Segerstedtinstitutet, lärare och grund­are av Kungälvsmodellen. Kungälvsmodellen vill skapa förståelse för drivkrafterna bakom rasism och främlingsfientlighet och möta dem med dialog och kraftfulla pedagogiska insatser.

I sin föreläsning talar Christer Mattsson om behovet av en värdegrund alla på skolan kan känna igen sig i. 2018 disputerade han med en avhandlingom främlingsfientlighet och våldsbejakande extremism och har sedan dess flitigt deltagit i medierapporteringen kring utbildningens roll i arbetet med att förebygga  negativa ungdomstrender i samhället. 

Den globala skolan presenterar FN:s globala mål för hållbar utveckling i utbildning och visar hur de kopplar till skolans värdegrundsarbete.