Anmälan är stängd.

Hur kan vi arbeta med kontroversiella frågor i undervisningen?

Seminarium i Mjölby

Olika frågor uppfattas som kontroversiella beroende på var i världen du bor och vilka erfarenheter du har. Det kan handla om allt från politik och religion till kultur och traditioner, till exempel rasism, heder, sex och samlevnad, diskriminering, extremism och radikalisering. För att eleverna ska utveckla förmågan att aktivt delta i det demokratiska samhället behöver grundläggande demokratiska värderingar genomsyra hela skolans lärmiljö. 

Seminariet ger dig perspektiv och pedagogiska verktyg för att hantera och undervisa om kontroversiella frågor. Medverkar gör Henrik Eriksson, utbildningschef Nyköping, Zanyar Adami, journalist och filmregissör, Karolina Sandahl, gymnasielärare på Globala gymnasiet Stockholm och regionansvarig för Den globala skolan samt Mathias Demetriades, Den globala skolan.

Varmt välkommen!

Vi utgår från de globala målen

Globala målen för hållbar utveckling handlar bland annat om god utbildning som ska främja mänskliga rättigheter, fred, ickevåld, globalt medborgarskap och värdesätta kulturell mångfald. Den globala skolan arbetar för att stärka lärandet för hållbar utveckling i hela Sverige och bidra till att de globala målen uppfylls.

Ytterligare kontaktuppgifter

Frida Engström, rektor
frida.engstrom@mjolby.se

Program