Ett seminarium om hållbar utveckling ur ett didaktiskt perspektiv.

Seminarium i Mölndal

Vad innebär en god utbildning för alla? Vad handlar mål 4 om? Och delmål 4.7 i synnerhet? Hur kan vi transformera teori till praktik i undervisningssitituationer?
 
Varmt välkommen till ett seminarium med föreläsning och workshop!

Program

14.30   Registrering och fika
 
15.00   Inledning
Mölndals stad och Den globala skolan
 
15.30   Att vara lärare i Antropocens tidevarv Porträtt Helen Hasslöf

Vad tänker du på när det pratas om hållbarhet och klimat i förhållande till skolans roll och din roll som lärare? Helen Hasslöf är lektor vid Malmö universitet med hållbarhet som fokus inom forskning och lärarutbildning. Hon diskuterar globala mål, hållbar utveckling och "radikal" omställning för klimatet utifrån ett didaktiskt och forskningsbaserat  perspektiv.  Kan skolan arbeta konkret för hållbarhet?

17.00   Slut

Seminariet flyttas fram 

Seminariet har blivit ändrat med anledningen av coronavirusets spridning. UHR har beslutat att ställa in alla externa arrangemang med UHR som värd under vårterminen och därför har vi bestämt att istället sända det här seminariet online. Nytt datum är 17 september. Du som är anmäld och vill delta behöver inte göra någonting. Om du inte längre vill delta ber vi dig däremot att använda avanmälningslänken du fick i din bekräftelse. Du som inte är anmäld kan anmäla dig via länken på den nya sidan för seminariet senast 10 september. Vi förstår att beslutet orsakar problem, men förhoppningsvis bidrar UHR på det här sättet till att minska smittspridningen i samhället.