Anmälan är stängd.

Seminariet äger rum i samband med ett nätverksmöte för Reggio Emilia-nätverket i väst inom förskolan. För den som är intresserad av frågorna finns ett fåtal platser att anmäla sig till. Varmt välkommen!

Seminarium i Mölnlycke

På programmet

En nyanserad och rättvis bild av vår omvärld

Hur kan globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger barn ökad handlingskompetens i en allt mer komplex och globaliserad värld? Medverkande

Anna Mogren, Den globala skolan, är expert inom lärande för hållbar utveckling och arbetar med kommuners utveckling av hållbarhetsperspektivet i utbildning. Hon visar hur Den globala skolan kan utgöra en pedagogisk resurs i hållbarhetsarbetet och förmedlar en uppdaterad bild av den svenska regeringens arbete med mål 4 som handlar om kvalitet och hållbar utveckling i utbildning. Anna Mogren  presenterar också pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030. 

Förskolan och hållbarhet i undervisningen

En föreläsning med utgångspunkt i ett internationellt forskningsprojekt där social och kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet står i centrum. Projektet har bidragit till att lyfta fram och utveckla hållbarhetsarbete i förskolor runt om i världen på ett sätt där barn, förskollärare och verksamhet ses som en helhet och förutsätter ett strategiskt arbete där det omgivande samhället ingår som central del. Du får veta var forskningsfronten ligger, ta del av goda exempel från undervisning i olika barngrupper och se hur utmaningar kan övervinnas genom samverkan, kunskap och medvetenhet. Medverkande

Jonna Larsson är legitimerad förskollärare och filosofie doktor i barn och ungdomsvetenskap. Hennes forskningsintresse är riktat mot förskola, kvalitet, undervisning och lärande i relation till naturvetenskap och hållbarhet. Hon disputerade 2016 med avhandlingen "När fysik blir lärområde i förskolan". Just nu ingår Jonna Larsson i forskningsprojekt med fokus på hållbarhet och kvalitet i förskolan, undervisar på förskollärarutbildningen samt handleder studenter inom flera olika områden.    

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.