En förmiddag om cirkulärt förhållningssätt och tematiskt, ämnesövergripande arbete. Intern anmälan.

 

Program

08.30   Introduktion

Den globala skolan och Härryda kommun

08.45   Att utveckla hållbara och cirkulära erbjudanden 

Hur kan ett cirkulärt förhållningssätt stötta företag att utveckla nya erbjudanden som är långsiktigt hållbara och bidrar till förändrade produktions- och konsumtionsmönster? Anneli Selvefors ger en introduktion till cirkulär ekonomi kopplat till produkt- och tjänsteutveckling. Hon visar också exempel från sin egen undervisning kring hållbar design och cirkulär ekonomi. Anneli Selvfors är doktor i hållbar design och har tio års erfarenhet av forskning och undervisning kring hållbar design på Chalmers.

10.15   Fika

10.45   Lärande för hållbar utveckling eller hållbart lärande för en ökad utveckling?

Jennie Jacobi är lärare i SO, textillärare och förstelärare i hållbar utveckling. Hon berättar om sitt och sina kollegors ämnesövergripande tematiska arbete med lärande för hållbar utveckling på Sannaskolan och hur de har tagit fram ämnesplaneringar och bedömningar och samarbetat med forskare på Chalmers. Om en workshop är möjlig i höst får du även praktiska exempel på hur du kan börja arbeta tematiskt ämnesövergripande med ditt arbetslag och handledning kring hur ni kan arbeta med externa aktörer. 

12.00   Slut

 

Anmälan

Anmälan sker internt.