En eftermiddag om innehåll och metod vid lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

Varmt välkommen till en eftermiddag tillsammans med Ola Henricsson! 

Ola Henricsson är grundskollärare och forskarstuderande och han delar med sig av sina Ola Henricssonerfarenheter och kunskaper i berättandets möjligheter att väcka känslor, nyfikenhet och skapa mening i undervisningen. Du får ta del av myter, anekdoter och livsberättelser som kan knytas till de globala målen och vi pratar också om vilken betydelse berättande som metod har vid lärande för hållbar utveckling. 

Anmälan

Anmälan sker internt.