Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Vad innebär de globala målen för hållbar utveckling och hur kan vi använda dem i undervisningen?

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling - en fortsättning på millenniemålen och millenniedeklarationen. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. 

Som förskolepedagog och lärare i grundskolan och gymnasiet förväntas du ta ansvar för undervisning om de nya målen och bidra till att uppfylla dem. Under den här eftermiddagen kan du som arbetar med barn och unga få grundläggande information om vad de globala målen är och förståelse för och kunskap om hur du kan använda dem i olika ämnen i skolan.

Programmet omfattar föreläsningar, workshops och besök i utställningarna Transforming our World och Framtidsland. 

Varmt välkommen!