Anmälan är stängd.

Norrköping: Muntligt berättande i den mångkulturella förskolan

En interaktiv eftermiddag full av berättelser, metodtips, lekar och övningar.

Seminarium i Norrköping

 

Program

Ta vär(l)den in i förskolan   Porträtt Mathias Demetriades
Hur kan man undervisa om globala målen för hållbar utveckling? Vilket stöd finns i våra styrdokument? Agenda 2030 - vad är det och varför är det viktigt?
Mathias Demetriades, Den globala skolan.

 

Muntligt berättande   Porträtt Ola Henricsson
Berättandet har vid sidan av väldokumenterade positiva effekter på barns och elevers språkutveckling även betydelse för barns, elevers och pedagogers meningsskapande, närvaro och samvaro. Det säger Ola Henricsson, även känd som ”Berättar-Ola”, som har jobbat som berättande pedagog på skola och förskola i Göteborg sedan 2000-talets början. Ola Henricsson är utbildad grundskollärare och doktorand inom utbildningsvetenskap med fokus på pedagogers muntliga berättande. Under hans interaktiva föreläsningen får du lyssna till berättelser, tips på metoder och övningar och själv utforska ditt muntliga berättande genom improvisationer, lekar och övningar.

Varmt välkommen!