Seminarieserie för skolledare - träff 2. Intern anmälan.

 

Skolledarna har ett viktigt uppdrag att styra så att ett lärande för hållbar utveckling blir möjligt i klassrummet. I den här seminarieserien fokuserar vi på att ge skolledarna de verktyg och kunskaper som behövs för att kunna arbeta tillsammans med sin personal för mer lärande för hållbar utveckling i skolan.

Medverkande

Jan Hylén, fristående analytiker och utredare åt nationella och internationella organisationer samt medförfattare till Skolverkets moduler ”Att leda förändring” och ”Leda digitalisering”.

Erik André och Linda Källman från Skolinspektionen berättar om granskningen av med vilken kvalitet skolor arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla utbildningen som helhet.

Ytterligare kontaktuppgifter

Martin Flower • martin.flower(at)denglobalaskolan.se