Demokratisoppa om demokrati, makt och vårt behov av att passa in. Öppen anmälan.

Varmt välkommen till en lunchföreläsning om glappet mellan den kunskap vi har om klimatkrisen och vårt agerande.

Agenda 2030 har som ambition att ta ett heltäckande grepp om en önskad Paula Richterhållbar utveckling i världen. Hur hänger ekosystem, klimatförändringar ihop med demokrati? Varför agerar vi inte trots att vi har globala mål inom alla områden och vet att vi måste börja nu genast? Kan vi inte bara ha en ekodiktator som bestämmer allt? Följ med på ett samtal om demokrati, makt, psykologiska barriärer, skammens roll och vårt behov av att passa in.

Paula Richter från Klimatpsykologerna är specialist i barn- och ungdomspsykologi och ordförande i Psykologer för hållbar utveckling. Hon har arbetet i 20 år med ungdomar, bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin, och har 35 års erfarenhet av miljörörelsen.

Anmälan

Anmälan till demokratisoppa 27 november.

Anmäl dig senast 20 november!

Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Årets tema är klimatförändringarnas inverkan på människan, lokalt och globalt.

Under hösten 2020 är demokratisopporna digitala.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se