Om situationer som kan uppstå i samband med internationella mobilitetsprojekt. Intern anmälan.

 
Ett seminarium om hur du bygger tillfredsställande och ömsesidiga internationella utbytesprojekt. Vi diskuterar postkoloniala strukturer, interkulturell kompetens och vikten av att undvika stereotyper och ensidiga narrativ i mötet med partners utanför Sveriges gränser. Den globala rörelsen genom Agenda 2030 är också en självklar utgångspunkt i seminariet.
 
Som verktyg använder vi bland annat Den globala skolans övningar i form av etiska dilemman. Medverkar gör Mathias Demetriades och Thomas Nordell, Den globala skolan.
 
Varmt välkommen!
 

Anmälan

Anmälan sker internt.

Länk till material