Online: Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling

Från FN-överenskommelser till styrdokument för förskola och skola. Intern anmälan.

Vi visar hur arbetet med lärande för hållbar utveckling kan se ut i olika skolformer och ger exempel på vad ett längre samarbete med Den globala skolan kan ge en enskild skola eller huvudman för att stärka skolans arbete med lärande för hållbar utveckling.

Varmt välkommen!

Program

14.00   Introduktion

14.15   Case - och diskussion

14.40   FN:s arbete med hållbar utveckling. Kort historik och kopplingen till svensk utbildning.

15.00   Paus

15.10   Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling i styrdokumenten

15.30   Exempel på Den globala skolans arbete med kommuner, skolor, rektorer, arbetslag och lärare

Anmälan

Anmälan sker internt.