En eftermiddag om hur du som är rektor kan kartlägga din verksamhets behov av lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

DGS online 2021-01-19.jpg
 
De globala målen pekar på utbildning som en nyckelfaktor för en hållbar framtid. Arbetet i förskolan är här en viktig grund för förståelse och vi som vuxna har ett viktigt uppdrag som förebilder.
 
Hur kan du som rektor identifiera dina och pedagogernas behov och hur kan du organisera arbetet?
 
Webbinariet omfattar en föreläsning och presenterar bland annat ett förslag till kartläggning. Vi bekantar oss även med Skolverkets modul "Leda förändring" och avslutar med erfarenhetsutbyte.
 
Varmt välkommen!
 

Anmälan

Anmälan sker internt.