En eftermiddag om värdegrund och globala perspektiv. Intern anmälan.

 
Hur kan vi aktivt arbeta med demokratiuppdraget och värdegrunden i skolan? Vad innebär globalt medborgarskap?
 
Vi tar upp centrala frågor och presenterar pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling.
 
Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan sker internt.