"Välkommen till år 2053! Sverige har som första land i världen lämnat den fossila eran genom att uppnå netto-noll utsläpp år 2045...". Intern anmälan.

Varmt välkommen till en workshop med praktiska exempel på hur du som lärare kan lyfta in lärande för hållbar utveckling i undervisningen, enskilt eller tillsammans med kollegor. Under workshoppen får du prova övningen "Bortom fossilsamhället" som Naturskyddsföreningen och forskare vid Lunds universitet tagit fram för skolan. 

Övningen går ut på att leva sig in i ett framtidsscenario där vi uppnått klimatmålen. Via bilder och historier som skildrar vanliga föremål och fenomen under 2000-talet som försvunnit eller ersatts, får eleverna göra en tillbakablick på vägen ur den fossila eran. Därefter får de själva välja ohållbara föremål och bidra till utställningen! Övningen ger både hårda fakta och kreativt tänkande kring vilken framtid som är önskvärd för att klara utmaningarna med både klimatet och med att skapa ett hållbart samhälle.

Marie HannerstigAlexandra NikolerisLudwig Bengtsson Sonesson     

Workshopledare är Marie Hannerstig, gymnasielärare, förstelärare, projektledare och skolutvecklare med inriktning mot hållbarhetsfrågor på Naturskyddsföreningens skolenhet, Alexandra Nikoleris, forskare i miljö- och energisystem med fokus på hållbar omställning, berättande och meningsskapande vid Lunds universitet samt Ludwig Bengtsson Sonesson, kommunikatör och projektledare vid hållbarhetsforum på Lunds universitet. Samtliga har varit med och tagit fram övningen. 

Den globala skolan inleder passet.

Anmälan

Anmälan sker internt.