Online: Klimatpsykologi - i glappet mellan kunskap och handling

Vad är klimatångest och hur kan vi bemöta det? Intern anmälan.

Varför gör vi inget - trots att vi vet hur illa det är med artutrotning, ekosystemförstörelse och global upphettning? Vad är klimatångest och hur kan vi bemöta det hos eleverna - ochhos oss själva)? Paula Richter föreläser om hur vi kan använda psykologin för att förstå både varför vi har hamnat i detta superkomplexa problem och vad vi behöver för att komma vidare.

Paula Richter från Klimatpsykologerna är specialist i barn- och ungdomspsykologiPaula Richter och ordförande i "Psykologer för hållbar utveckling". Hon har arbetet i 20 år med ungdomar, bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin, och har 35 års erfarenhet av miljörörelsen. Föreläsningen har interaktiva inslag. 

Den globala skolan inleder passet.

Anmälan

Anmälan sker internt.