Förutsättningar och utmaningar. Intern anmälan.

Alla elever i gymnasieskolan ska få öva kritiskt tänkande och förberedas för ett demokratiskt medborgarskap. Hur kan det uppdraget ta form inom yrkesämnena? Vilka föutsättningar finns för elever på yrkesprogrammen? Mattias Nylund presenterar resultaten från ett nyligen avslutat forskningsprojekt som studerat undervisning och medborgarfostran inom olika yrkesprogram utifrån aspekter som kön, etnicitet och klass.

Mattias Nylund är docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik ochMattias Nylund specialpedagogik på Göteborgs universitet. I sin forskning har han fokuserat på yrkesorienterad utbildning och han undervisar även på yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Föreläsningen har interaktiva inslag.

Den globala skolan inleder passet.

Anmälan

Anmälan sker internt.