En eftermiddag med forskaren Mia Heikkilä, specialiserad på jämställdhet, genuspedagogik och skolutveckling. Öppen anmälan.

Vad behövs för ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete i förskola och skola? Vilka förutsättningar krävs för utveckling och måluppfyllelse på lika villkor för tjejer och killar? Under den här halvdagen lyfter vi grundläggande principer kring jämställdhet och jämlikhet och ger dig tillfälle att samtala kring begreppen och vad de betyder i skolan.

Jämställdhetsuppdraget har sedan länge varit tydligt i läroplanen, Mia Heikkilävilket ställer krav på skolors aktiva jämställdhetsarbete. Ska förändring ske på riktigt behövs ett långsiktigt jämställdhetsarbete utifrån ett skolutvecklande organisationsperspektiv. Det är vad forskaren Mia Heikkilä föreläser om utifrån sin nya bok ”Skolutveckling och jämställdhet”. 

Mia Heikkilä är biträdande professor i pedagogik och verksam som forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon driver flera forskningsprojekt med fokus på jämställdhet, genuspedagogik och skolutveckling och är flitigt anlitad som föreläsare. Mia Heikkilä har även arbetat på Skolverket och Regeringskansliet och gjort utredningar och rapporter till en rad olika samhällsaktörer

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 7 mars! Anmälan till seminariet "Jämställdhet och hållbart lärande" 9 mars

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se