Online: Lärande för hållbar utveckling för skolledare

Vilken roll och vilket ansvar har du som skolledare för lärande för hållbar utveckling? Öppen anmälan.

Varmt välkommen till en eftermiddag som vill inspirera dig som är i början av processen med lärande för hållbar utveckling att komma igång och dig som har kommit en bit på väg att fortsätta arbetet. 

Under seminariet tar vi upp bland annat hur du kan ta dig an målen i styrdokumenten, vad Skolverkets kompetensutvecklande moduler om hållbar utveckling och Agenda 2030 och de globala målen.

Program

15.00 Inledning

Introduktion av Den globala skolan med samarbetspartners.

15.10 Skolledarnas roll och ansvar för hållbar utveckling Pam Fredman

Pam Fredman var rektor vid Göteborgs universitet 2006-2017 och är nuvarande ordförande för det internationella universitetssamarbetet IAU - The International Association of Universities. Under sitt rektorsskap lyfte Pam Fredman fram vikten av lärande för hållbar utveckling inom akademin och genom IAU drev hon frågan att utbildning skulle antas av FN som ett av de globala målen.

I sin föreläsning tar hon upp skolledarnas roll och ansvar för att eleverna lär sig att förstå hållbar utveckling i det livslånga lärandet, från förskola till vuxenutbildning.

15.55 Paus 

16.00   Leda lärande baserat på helheter och sammanhang

Anna Mogren är regionansvarig för Den globala skolan, lärare inom naturvetenskapliga ämnen och filosofie doktor i biologi med inriktning mot didaktik. Hon forskar vid Karlstads universitet om skolors möjligheter att implementera hållbar utveckling i utbildning. Föreläsningen avslutas med frågestund.

16.45 Tid för ytterligare frågor 

16.55 Avslutning med tips

17.00 Slut

 

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 8 mars. Anmälan till seminariet "Lärande för hållbar utveckling" 10 mars

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se