En fortbildning i tre delar där du under ledning av professor Leif Östman får designa lektioner med målet att förbättra dina elevers argumentation. Första delen. Öppen anmälan.

Att lära sig att utveckla, artikulera och utvärdera goda argument och en god argumentation är inte bara ett viktigt mål i styrdokumenten, utan också en förutsättning för att förbereda eleverna för att delta i ett demokratiskt samhälle som alltmer hanterar problem som är komplexa och kontroversiella.

Argumentationsverkstaden riktar sig till lärare på högstadiet och gymnasiet som undervisar kring frågor som har samhällsrelevans (klimat, hälsa etcetera) och där samhället arbetar med att finna lösningar.Leif Östman

Leif Östman, professor i didaktik, leder seminariet. Han har över 25 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsundervisning, ofta i kombinerade forsknings- och utvecklingsprojekt, med fokus på undervisning och lärande.

Tre träffar online - 14/4, 6/5 och 27/5

Argumentationsverkstaden består av tre onlineträffar om två timmar, varvat med förberedande uppgifter. Målet är att vi tillsammans producerar lektionsplaner och undervisningsmaterial som du kan börja använda direkt när kursen är över. Genom att kombinera forskningsresultat med alla deltagares professionella kunskap kommer vi att kunna skapa planer och material som har högsta möjliga kvalitet, relevans och användbarhet och som vi kan dela med oss av till varandra men också till andra lärare runt om i landet.

Upplägg

För varje tillfälle finns en innehållsplan och en uppgift som du ska ha gjort i förväg. Klicka på länken för att komma till upplägget. Upplägg "Argumentationsverkstad 1-3"

Anmälan

Seminarieserien "Argumentationsverkstad" omfattar tre olika tillfällen. Du anmäler dig till samtliga på en gång via länken senast 1 april. Anmälan till "Argumentationsverkstad" 14 april, 6 maj och 27 maj

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se