Inför första fortbildningstillfället får du som ska delta mer utförlig information om vilka förberedelser som ingår och upplägget för varje verkstad.

Tillfälle 1

Förberedande uppgift 

 • Specificera ditt personliga fokus för lektionsverkstaden: undervisningsmål, ämnesinnehåll och vilka lektioner du vill (om)skapa.
 • Övning i att betygsätta argumentation.

Verkstad

Skapa en bedömningsmatris för kvaliteten i elevernas argumentation:

 • Diskussion om vad som är hög kvalitet i argumentation utifrån den förberedande övningen.
 • Presentation av en teoretisk modell för kvaliteten i argumentation, följt av diskussion.
 • Presentation av en bedömningsmatris för kvaliteten i elevernas argumentation, följt av diskussion.
 • Presentation och diskussion om hur man kan anpassa och finslipa bedömningsmatrisen i relation till egna undervisningsmål, innehåll och elever.

 

Tillfälle 2

Förberedande uppgift

Anpassa bedömningsmatrisen till din egen undervisning:

 • Kombinera din egen undervisningserfarenhet med bedömningsmatrisen för att anpassa och finslipa matrisen till den undervisning som du tänker planera.
 • "Backcasting" från den anpassade och finslipade bedömningsmatrisen till en lektionsplan: (Om)skapa en lektion eller en lektionsserie med utgångspunkt i a) vilken kvalitet du vill att eleverna ska uppnå i sin argumentation (enligt bedömningsmatrisen) och b) elevernas förkunskaper (kunskaper, färdigheter, etcetera).

Verkstad

Presentation och diskussion av lektionsplaner:

 • Presentation av resultatet av den förberedande uppgiften med fokus på utmaningar och problem i arbetet.
 • Responser från gruppen med fokus på hur planen kan utvecklas.

 

Tillfälle 3

Förberedande uppgift

 • Revidera lektionsplanen enligt gruppens responser och förslag.
 • Läs andras lektionsplaneringar och förbered dig på att leda diskussionen kring en av dem.

Verkstad

Presentation och diskussion av lektionsplanerna:

 • Diskussion av varje lektionsplan med fokus på styrkor men också förslag till förbättringar.
 • Responser från gruppen.
 • Slutgitlig finslipning och uppladdning av din lektionsplan på en webbplats för att dela med kollegorna.