Ett samtal om lärande för hållbar utveckling och demokrati. Öppen anmälan.

DGS online 2021-04-14-3.jpg

Varmt välkommen till en heldag om dagens och morgondagens skola! Seminariet bjuder på inspel från bland andra utbildningsfilosoferna Gert Biesta och Santiago Rincon Gallardo, Pisa-chefen Andreas Schleicher och utbildningsminister Anna Ekström. Tillsammans med verksamhetsnära exempel skapar de ett underlag för samtalet om lärande för hållbar utveckling och demokrati.

Seminariet är ett samarbete mellan fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet, "Pedagogisk inspiration", Malmö stad och Den globala skolan. Det äger rum i samband med att Malmö är värd för ICLEI (Local Governments for Sustainability) World Congress, som vart tredje år samlas för att lyfta fram städer och regioner där hållbarhet genomsyrar den urbana utvecklingen.

Program

Programmet kommer delvis att vara på engelska och innehåller både förinspelade inslag och panelsamtal där det är möjligt för seminariedeltagare att delta. Mer information om programmet

Anmälan

Anmäl dig via länken senast den 12 april! Anmälan till seminariet "Framtidens lärande" den 14 april

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se