09.00   Introduktion

Anna Ekström, utbildningsminister, inleder. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, hälsar välkommen till Malmö.

09.25   The future will continue to surprise you

Andreas Schleicher, utbildningsdirektör på OECD och skapare av, och ansvarig för, PISA-undersökningarna.

10.05   Paus

10.15   Liberating learning

Santiago Rincon Gallardo, forskningsansvarig på Michael Fullan institute i Kanada och verksam som rådgivare åt utbildningsdepartement i flera länder i Latin- och Nordamerika. 

10.50   Managing learning for sustainable development

Gert Biesta, professor i pedagogisk teori vid Maynooth University på Irland och University of Edinburgh i Storbritannien samt gästprofessor vid ett flertal universitet och tidigare utbildningsrådgivare åt den nederländska regeringen.

11.30   Early childhood education and care for sustainability: Some provocations from Swedish preschool

Monica Nilsson, docent i förskoledidaktik och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola. Robert Lecusay, docent och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola.

12.00   Lunch

13.00   Två berättelser om lärande för demokrati och hållbar utveckling

Dekanens och Lekattens förskolor i Malmö arbetar med hållbar utveckling och barnkonventionen i sin pedagogiska verksamhet.

Backaskolan i Malmö arbetar med lärande för hållbar utveckling och utgår speciellt från mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) i Agenda 2030.

14.10   Panelsamtal

Med Per Dahlbeck från "Pedagogisk inspiration" Malmö Stad, Pär Widén, fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet samt Martin Flower och Bo Hellström, Den globala skolan. Även möjlighet för seminariedeltagare att vara med och bidra.

15.00   Slut

Anna Ekström

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Andreas Schleicher

Santiago Rincon Gallardo

Gert Biesta

Monica Nilsson

Robert Lecusay