En eftermiddag med fokus på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling med utgångspunkt i Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling. Hur vi kan arbeta med våra barn och ungdomar? Träff 4. Intern anmälan

Program       

14.00   Inledning

14.10   Skarvarnas planet

Martin Emtenäs

Naturen har hamnat utanför strålkastarna. Det görs ingen reklam för trolska urskogar och hotade arter. Det finns ingen ekonomisk vinning i att skydda naturen trots att den är själva anledningen till att vi finns. Varför vänder vi människor naturen ryggen? Martin Emtenäs, journalist och författare, guidar oss genom den snårskog som kallas verkligheten - från universums minsta byggstenar till homestylade trädgårdar och människans outgrundliga villfarelser.

15.10   Paus

15.20   Parallella workshoppar

1. Ekologisk hållbarhet för förskolan: Hur kan vi arbeta med ekologisk hållbarhet i förskolan i kombination med utomhuspedagogik och skapande? Med fokus på förskolans läroplan och de globala målen utforskar vi olika aktiviteter att göra med barnen på förskolan. Genom att skapa förståelse för naturens processer, kan vi bygga en positiv framtidstro. Vi diskuterar och testar tillsammans. 

2. Ekologisk hållbarhet i grundskolan: Ekologisk hållbarhet handlar om olika utmaningar kopplade till jordens resurser. Vi tittar närmare på några av dem genom att testa och diskutera olika övningar som går att genomföra med elever. Övningarna går att anpassa till olika åldrar i skolan och fokuserar på frågor om vatten, klimat och biologisk mångfald. Genom att undersöka miljöpåverkan och hur vi använder jordens resurser, hjälper vi till att öka förståelsen för ett ekologiskt förhållningssätt. Karin Örnborg och Viktoria Åman

Viktoria Åman och Karin Örnborg håller i workshopparna. Till vardags arbetar de som pedagoger på Universeums vetenskapscenter i Göteborg. Båda är utbildade NO-lärare och har tidigare arbetat i åk 4-9. Under de tio senaste åren har de utbildat lärare och blivande lärare i frågor som rör hållbar utveckling.

Anmälan

Anmälan sker internt.

Ytterligare kontaktuppgifter

Martin Flower • martin.flower(at)denglobalskolan.se