Online: Klimatångest eller hopp om en hållbar framtid

En eftermiddag om vår tids ödesfråga - klimatet. Öppen anmälan.

Hur kan vi som jobbar i förskolan eller skolan prata med barn och elever om klimatet? Hur kan vi bemöta oro för framtiden och förmedla hopp, mod och optimism?

Varmt välkommen!

Program

13.00   InledningCaroline Westblom

13.10   Om klimatet

Caroline Westblom, sakkunnig i klimatfrågan, i en inspelad föreläsning.

13.30   Diskussion i grupper

13.40   Vad är klimatångest och hur kan vi bemöta den?

Paula Richter

Paula Richter, Klimatpsykologerna och Psykologer för hållbar utveckling, föreläser om att vara verksam i ett myller av  klimatångest, miljöintresse och teknikoptimism. Samhället står inför enorma utmaningar i och med klimatförändringarna. Vi vet att vi måste agera, vi vet vad vi borde göra och vi vet att det behöver ske nu. Vad är det som hindrar oss? Och hur kommunicerar vi med varandra för att förena våra krafter?

14.20   Frågestund

14.30   Paus

14.40   Så jobbar vi med LHU

Läroverket i Hudiksvall, som utsågs till årets hållbara grundskola i Sverige 2020,  berättar om sitt arbete med lärande för hållbar utveckling.

14.55   Klimatdidaktik

Karolina Sandahl och Mathias Demetriades från Den globala skolan.

15.35   Gruppdiskussion

15.45   Avslutning

16.00   Slut

 

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 13 april! Anmälan till seminariet "Klimatångest eller hopp om en hållbar framtid" 15 april

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se