En introduktion till Agenda 2030 i skolan. Intern anmälan.

DGS online 2021-04-19.jpg
 
Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet och jämlikhet. Det är med andra ord en minst sagt en ambitiös agenda.
 
Hur kan vi jobba med de globala målen på gymnasiet och vad säger styrdokumenten? Thomas Nordell från Den globala skolan föreläser och ger konkreta förslag på svar till de klassiska frågorna inom didaktiken, vad, hur och varför?
 
Varmt välkommen!
 

Anmälan

Anmälan sker internt