Är hållbar konsumtion lösningen på våra problem och vad är egentligen en hållbar produktion och konsumtion? Öppen anmälan.

DGS online 2021-04-21.jpg

Vår planet har försett oss människor med ett överflöd av naturresurser, men vi  har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt. Istället konsumerar vi nu långt bortom vad vår planet klarar av. Om hela världens befolkning skulle konsumera som svenskar skulle vi behöva tre jordklot till för att kunna producera tillräckligt för att upprätthålla vår konsumtion! 

I FN:s globala mål 12 står det att hållbar konsumtion ger en mängd fördelar jämfört med dagens (förmodat) ohållbara produktion och konsumtion. Är då en mer hållbar konsumtion lösningen på våra problem och vad är ens hållbar produktion och konsumtion?

Parul SharmaI dagens seminarium träffar vi Parul Sharma som är människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. Sedan 2004 har hon arbetat både i och med storbolag. År 2017 rankades hon av Veckans affärer som näringslivets mäktigaste kvinna inom kategorin ”samhällsförändrare” och 2018 som den mäktigaste inom biståndsdebatten i Sverige av magasinet Omvärlden. Hon var ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation och mottog nyligen Afrikagruppernas solidaritetspris. Idag är hon ordförande för Svenska Amnesty.

Parul Sharmas sommarprat i Sveriges Radio från 2016  

Program

13.00   Välkommen

13.05   Hållbar konsumtion och produktion

Parul Sharma utgår i sin föreläsning från mål 12 i Agenda 2030 "Hållbar konsumtion och produktion" och från sin bok ”Produktionskedjan”.

14.00   Paus

14.10    Diskussion och workshop

Parul Sharma och Den globala skolan om hur vi kan ta oss an mål 12 i undervisningen.

15.10    Endast för Komvuxlärare i Ystad

Sista timmen fram till klockan 16 är reserverad för en förutbestämd grupp.

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 19 april. Anmälan till seminariet "Ditt ansvar för människan och miljön" 21 april

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se