Online: Hur gör vi globala målen meningsfulla för barn och unga?

En eftermiddag om lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

Hur kan vi använda stora frågor som de globala målen i undervisningen och samtidigt göra dem meningsfulla för barn och unga? Diskussionen om kursplanerna fortsätter! Varmt välkommen till miniföreläsning och workshop som vill inspirera till ämnesintegrerat arbete kring hållbar utveckling i undervisningen. 

Program

Att möta mänsklighetens behov inom planetens gränser – är det möjligt?Lisen Schultz

Lisen Schultz, forskare i hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, ger en genomgång av planetens gränser, mänsklighetens växande behov och olika sätt att navigera mot hållbar utveckling.

Stora frågor i undervisningen

Lotta Dessen Jankell

Workshop med Lotta Dessen Jankell, gymnasielärare i geografi, biologi och naturkunskap och doktorand i geografididaktik. Hon är medförfattare till Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling och leder fortbildning för lärare om globala målen och hur de kan transformeras till undervisning.

Hur går vi vidare?

Karolina Sandahl

Karolina Sandahl, regionansvarig för Den globala skolan, ger tips på pedagogiskt material och visar på möjligheter för fortsatt kompetensutveckling och utvecklingsarbete i frågor som rör lärande för hållbar utveckling.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan sker internt.

Ytterligare kontaktuppgifter

Pia Larsson • pilr@nacka.se