Online: Med ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt

En fortbildningsdag inom ramen för Den globala skolans samarbete med förskolan i Sundsvalls kommun. Intern anmälan.

DGS online 2021-05-05-06.jpg

Varmt välkommen till en fortbildningsdag med fokus på läroplanens uppdrag att "ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.”

Du får bland annat lära dig mer om de globala målen och hur du kan använda dem tillsammans med yngre barn, bland annat genom utomhusdidaktik och skapande.

Medverkar gör Thomas Nordell och Erika Åberg, från Den globala skolan,  Martin Emtenäs med föreläsningen "Människans två verkligheter" och förskolan Gitarren i Umeå som bidrar med en film.

Om samarbetet

Förskolan i Sundsvall har tillsammans med Den globala skolan utvecklat en långsiktig plan för arbetet med lärande för hållbar utveckling. Hittills har vi utbildat rektorer och genomfört en kartläggning och organisationsförändringar för att bättre kunna stödja pedagogerna och det systematiska kvalitetsarbetet.

Utifrån kartläggningen kommer vi att identifiera ytterligare fortbildningsbehov och planera det fortsatta arbetet med hjälp av ett dialogstöd för ökad delaktighet.

Anmälan

Anmälan sker internt.