"Building back better" är temat för 2021 års upplaga av Skolan möter världen som även den här gången äger rum online. Öppen anmälan.

DGS online 2021-05-10-2.jpg

Begreppet "Building back better" myntades av FN 2015 i samband med ett nytt ramverk för hur man kan återuppbygga samhällen efter katastrofer och reducera risken för att liknande händelser ska inträffa igen. Under 2020 har "Building back better" samlat initiativ som vill utmana våra levnadsvanor, dra lärdomar av tidigare erfarenheter och ta chansen att ställa om och bygga upp vårt samhälle på nytt när pandemin är över, utan att upprepa gamla misstag. 

En omställning för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling kräver omfattande investeringar i klimat, mänskliga rättigheter och utbildning, inte minst. Hur kan vi som lärare och skolledare vara en del av "Building back better"? Hur kan vi forma en utbildning som förbereder barn och unga för både lokala och globala utmaningar och gör dem delaktiga i en hållbar samhällsutveckling? 

Seminariet har en internationell inriktning och bjuder på såväl föreläsningar som pass där du som deltagare får perspektiv på lärande för hållbar utveckling från såväl Afrika och Asien som Latinamerika och Europa. Du får också vara aktiv och bland annat träffa högaktuella experter, medarbetare från Sida som berättar om globalt utvecklingssamarbete och representanter från civila samhällsorganisationer som erbjuder resurser för skolan. Dessutom får du veta mer om UHR:s program för hållbar utveckling och internationalisering i skolan. 

Varmt välkommen!

Medverkande

Maja Lunde, författare, Svante Axelsson, "Fossilfritt Sverige", Peter Alestig, Dagens Nyheter, Jason Ward, Liverpool World Centre, Oscar Stege Unger, Beredskapslyftet, Annika Norlin, artist, Isaac Macharia, gymnasiechef Kenswed, Sara Frankl, som arbetar med uppföljningen av Agenda 2030 på Statistiska centralbyrån, SCB, Ulf Källstig, chef för Sidas Afrikaavdelning, Emma Sjöberg, miljösamordnare i Helsingborgs stad, Joachim Beijmo, svenskt biståndsråd i Demokratiska republiken Kongo, Lilia Dalila López Salmorán, expert på utbildningspolitik och management i Mexiko, Gunnvör Kolbeinsdóttir och Annika Palmgren, projektledare för Nordisk förskola och Kungliga Musikhögskolan. Mer information om medverkande

Program

Program för Skolan möter världen 

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 7 maj. Begränsat antal platser! Anmälan till "Skolan möter världen" 10 maj

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se

Mer information