Det andra av två seminarier om hur du bygger tillfredsställande och ömsesidiga internationella utbytesprojekt. Intern anmälan.

DGS online 2021-05-19.jpg
 
Vi diskuterar postkoloniala strukturer, interkulturell kompetens och vikten av att undvika stereotyper och ensidiga narrativ i mötet med partners utanför Sveriges gränser. Den globala rörelsen genom Agenda 2030 är också en självklar utgångspunkt i seminariet.
 
Varmt välkommen!
 

Anmälan

Anmälan sker internt.