Online: Skolledare och lärare i samarbete för hållbar utveckling

Hur kan skolan och lärandet bidra till de globala målen? Öppen anmälan.

DGS online 2021-05-20.jpg

Ett välutvecklat samarbete mellan skolledning och pedagoger är avgörande för att arbeta framgångsrikt med lärande för hållbar utveckling och för att skolan ska kunna bidra till FN:s globala mål i Agenda 2030.

Under den här eftermiddagen får du ta del av forskning som visar på goda exempel på samarbeten mellan rektorer och lärare. Du får också möta representanter från Skolverket, Skolinspektionen och Nationella samordnaren för Agenda 2030 som ger dig en inblick i Sveriges strategier och lärmoduler för lärande för hållbar utveckling. Fortbildningen avslutas med en workshop för att ta fram konkreta förslag och åtgärder för att mer framgångsrikt arbeta med lärande för hållbar utveckling.

Program

Klicka för att läsa mer om program och medverkande

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 18 maj. Anmälan till seminariet "Skolledare och lärare i samarbete för hållbar utveckling" 20 maj

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se