Hur kan vi forma en utbildning som förbereder barn och unga för både lokala och globala utmaningar och gör dem delaktiga i en hållbar samhällsutveckling? Intern anmälan.

DGS online 2021-05-26.jpg

Begreppet "Building back better" myntades av FN 2015 i samband med ett nytt ramverk för hur man kan återuppbygga samhällen efter katastrofer och reducera risken för att liknande händelser ska inträffa igen. Under 2020 har "Building back better" samlat initiativ som vill utmana våra levnadsvanor, dra lärdomar av tidigare erfarenheter och ta chansen att ställa om och bygga upp vårt samhälle på nytt när pandemin är över, utan att upprepa gamla misstag.

En omställning för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling kräver omfattande investeringar i klimat, mänskliga rättigheter och utbildning, inte minst. Hur kan vi som lärare vara en del av "Building back better"? 

Varmt välkommen!
 

Anmälan

Anmälan sker internt.