Kompetensutveckling i två steg! Del 1: Skolans demokratiuppdrag – varför vad och hur? Intern anmälan.

Skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Första delen av fortbildningen om att erövra demokratin innehåller en föreläsning och interaktiva övningar som ökar kunskapen om demokratins utmaningar och möjligheter och visar hur vi kan hantera demokratifrågor och kontroversiella frågor i undervisningen.

Seminariet börjar med en incheckning från klockan 9.00 där du har möjlighet att testa Zoom. Programmet startar klockan 9.30.

Del 2 äger rum 16 augusti.

Program

Varning! Frihet i fara

Mats WingborgMats Wingborg, frilansjournalist med inriktning på internationella frågor, föreläser. Mats Wingborg har skrivit böcker och utredningar om den globala fackföreningsrörelsen, är medförfattare till rapporten ”Varning” Frihet i fara– en rapport om de auktoritära ledarna, Olof Palme International Center (2020), och medverkar återkommande i Dagens Arena

Interaktiva övningar

Karolina Sandahl och Mathias Demetriades, ansvariga för Den globala skolan i region öst, arbetar med kompetensutveckling för lärare inom lärande för hållbar utveckling.

Karolina Sandahl

Mathias Demetriades

Anmälan

Anmälan sker internt.