Lyssna

Föreläsning, workshop, exempel och tips. Intern anmälan.

DGS online 2021-02-17.jpg
 
Förskolan lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
 
Lovisa Fhager Havdelin föreläser om barns rätt att göra sin röst hörd utifrån barnkonventionen. Ingrid Waldenström lyfter i sin workshop hur barn kan bli delaktiga genom att ta del av naturen. Mathias Demetriades ger didaktiska perspektiv på lärande för hållbar utveckling med lokala och globala goda exempel.
 
Varmt välkommen!
 
 
Lovisa Fhager Havdelin      Ingrid Waldenström      Mathias Demtriades

 

Anmälan

Anmälan sker internt.