Lyssna

Online: Demokrati, klimatomställning och ungas deltagande

Föreläsning och workshop med Martin Hultman, Chalmers respektive Roger Hildingsson, Lunds universitet och Lisen Vogt, 2047 Science Center. Öppen anmälan.

DGS online 2021-09-08-01.jpg

Kan demokrati lösa klimatfrågan? Hur sker samhällsförändring? Hur kan vi undervisa för att bidra till att öka barns och ungas kunskaper om och handlingsberedskap för en hållbar framtid?

Varmt välkommen till en eftermiddag med fokus på klimatet!

Program och medverkande

Föreläsning med Martin Hultman, docent i vetenskapsteknik och miljöstudier vid Chalmers. Martin Hultman

Varför agerar vi inte på kunskapen vi har om klimatkrisen, trots att vi känt till klimatförändringarna i över tre decennier? Vilka verktyg erbjuder demokratin för att lösa de utmaningar vi står inför? Är den ett kortsiktigt, ineffektivt och otillräckligt sätt att hantera stora kriser som klimatnödläget?

Med vetenskapen som grund diskuterar vi de utmaningar som den globala uppvärmningen ställer på demokratin som styrelseskick. Kan vi med demokratins hjälp hantera klimatkrisen och hur kommer det sig att till exempel den auktoritära nationaliströrelsen så aktivt motsätter sig klimatvetenskap?

 

Workshop med Roger Hildingsson, Lunds universitet och Lisen Vogt, 2047 Science Center.

Roger Hildingsson      Lisen Vogt

Ta med eleverna på en kunskapsbaserad spekulationsresa till år 2053 där fossilberoende föremål fasats ut! Fiktiva berättelser varvas med autentiska. Vad var det som hände? Vilka verktyg och aktörer behövs för att driva förändring?

Under workshoppen får du testa praktiska exempel där eleverna med kunskap och kreativitet får arbeta med omställning. Workshoppen bygger på skolövningarna ”Bortom fossilsamhället” och ”Hur sker förändring?” framtagna av Naturskyddsföreningen och forskare vid Lunds universitet.

 

 2047 Science Center

2047 Science Center i Borlänge är Sveriges första science center. Just nu driver 2047 Science Center projektet Ung förändringskraft med stöd från Energimyndigheten för att öka barns och ungas kunskaper om och delaktighet i frågor som rör energi, klimat och omställning. Inom projektet får eleverna bland annat arbeta med autentiska uppdrag från den egna kommunen, företag och föreningar. Syftet är att involvera unga i samhällsfrågor, öka kontaktytan mellan skolan och omgivande samhälle och skapa goda samtal.

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 6 september! Anmälan till seminariet "Demokrati, klimatomställning och ungas deltagande" 8 september.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se