Lyssna

Vad innebär globalt medborgarskap? Hur kan vi lyfta globala hållbarhetsfrågor i skolan? Intern anmälan.

 
Vi tar upp centrala frågor och presenterar pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030. Medverkar gör Mathias Demetriades, Den globala skolan, och Magdalena Vogt, frilansande skribent och fotograf med basen i Myanmar. Magdalena Vogt använder bilder och berättelser för att visa verkligheter som ofta hamnar i skuggan av medieljuset. Tidigare har hon varit
förstelärare på gymnasiet med inriktning på internationalisering och globala frågor.
 
Varmt välkommen!
 
 Magdalena Vogt    Mathias Demetriades
 

Anmälan

Anmälan sker internt.