Lyssna

En fortsättning på seminariet "Ingen ska lämnas utanför" om lärande för hållbar utveckling från 25 augusti. Intern anmälan.

En omvärld med extremism, populism, polarisering och fake news påverkar och ställer allt högre krav på skolans roll i demokratin. Hållbarhetsfrågor är komplicerade och ofta kontroversiella. Vilka kontroversiella frågor finns i skolan? Vilka metoder har du för att stärka dialogen i klassrummet? Vad kännetecknar ett gott samtal? Hur kan globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens? Mathias Demetriades

Mathias Demetriades från Den globala skolan utgår ifrån Europarådets pedagogiska material “Att undervisa om kontroversiella frågor” och ger flera exempel på metoder och resurser för klassrummet.

Du möter också återigen Lovisa Fhager Logothetis som håller i en deltagaraktiv workshop där du bland annat får granska dina egna fördomar. Lovisa Logothetis

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan sker internt.