Lyssna

Demokratisoppa med Mattias Gardell och Sofia Näsström om historier som bär. Öppen anmälan.

DGS online 2021-09-17.jpg

Sofia NäsströmHur stabilt är egentligen det demokratiska bygget? Sofia Näsström, professor i statsvetenskap och författare och Mattias Gardell, professor, religionshistoriker och författare tar sig an den frågan utifrån forskning om rasism och synen på den andre.

I ett lunchsamtal utmanar vi dem att både visa på hoten mot demokratin och samtidigt presentera möjliga vägar framåt. Vi lyfter frågor om värdegrund och demokrati ur såväl ett internationellt sammanhang som ett utbildningsperspektiv.Mattias Gardell

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 10 september. Anmälan till demokratisoppa 17 september

Demokratisoppa Jönköping

Demokratisoppa i Jönköping är ett koncept där du över en sopplunch kan lyssna till och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Så länge pandemin pågår äger seminarierna rum online. Temat under 2021 är "Hot mot demokratin". Årets talare närmar sig på olika sätt konspirationism, extremism och polarisering som hot mot demokratin, lokalt och globalt.

Demokratisopporna arrangeras av Europa Direkt i Jönköpings län i samarbete med Sensus studieförbund, Svenska kyrkan i Jönköping och Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se