Lyssna

En introduktion. Intern anmälan.

 
Hur kan globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger barn och elever ökad handlingskompetens i en allt mer komplex och globaliserad värld? Hur kan Agenda 2030 vara den självklara utgångspunkten för ett ämnesövergripande förhållningssätt?
 
Medverkar gör Mathias Demetriades, Den globala skolan och naturpedagog Ingrid Waldenström med didaktiska perspektiv på biologisk mångfald.
 
Varmt välkommen!

 

Anmälan

Anmälan sker internt.